Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Cập nhật 08:09 ngày 02/11/2021
(Tin tức) - Ngày 01/11/2021, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tiếp nhận Quyết định số 1384/QĐ-KHXH ngày 26/10/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Lợi, PGS.TS, Nghiên cứu viên cao cấp, Quyền Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam xin trân trọng thông báo Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí đối với ông Nguyễn Duy Lợi để toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị, các cá nhân và cơ quan hữu quan được biết để thuận tiện trong liên hệ công tác.

Chúc tân Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đưa Tạp chí ngày càng phát triển hơn.

 

Ban biên tập

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn