Văn học dân gian Việt Nam

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017

Nguyễn Xuân Kính

GS.TS. Viện Nghiên cứu Văn hóa

Trong nhiều cuốn sách trước đây viết về văn học dân gian, thường có quan niệm: “Văn học dân gian là sáng tác tập thể, truyền miệng của nhân dân lao động”(1). Các tác giả thường ca ngợi nhân dân lao động là những con người hoàn hảo. Quan niệm như trên về tác giả của văn học dân gian là chưa đầy đủ và chưa thật chính xác.

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn