Một số tiêu chí đánh giá đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017

 

Theo quan điểm truyền thống thì con người là trung tâm, là thượng đẳng, là nguồn gốc của mọi giá trị, còn mọi vật chỉ có giá trị thực dụng. Do vậy, con người có toàn quyền trong việc khai thác và sử dụng tự nhiên, thống trị tự nhiên và kể cả huỷ hoại tự nhiên.
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn