Hội thảo Tính tuân thủ trong doanh nghiệp ngày 21/03/2017 tại Viện Giáo dục

Cập nhật 19:33 ngày 07/01/2017
(Hội thảo - Hội nghị) - Hội thảo Tính tuân thủ trong doanh nghiệp ngày 21/03/2017 tại Viện Giáo dục
Hội thảo Tính tuân thủ trong doanh nghiệp ngày 21/03/2017 tại Viện Giáo dục
 
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn