“Hồ Chí Minh: về công tác văn hóa, văn nghệ” – đọc lại và nghĩ tiếp

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017

Phong Lê

GS. Viện Văn học.

Đây là vấn đề đã được bàn nhiều, từ hơn nửa thế kỷ qua trong câu chuyện chung về Hồ Chí Minh – nếu tính từ tác phẩm đầu tiên viết về Bác của Phạm Văn Đồng: Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc(1). Đi sâu vào lĩnh vực văn hóa, văn nghệ thì nó gần như có mặt trong khắp các công trình, bài viết của tất cả những người làm công việc lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học, kể từ sau 1954. Có cả một danh mục rất dài các cuốn sách, giáo trình, chuyên khảo, bài viết, hoặc ý kiến bàn trực tiếp về Hồ Chí Minh với văn hóa, văn nghệ. Như vậy, có thể xem đó là một câu chuyện cũ. Nhưng ở thời điểm hôm nay, dường như lại thấy có những khía cạnh, những vấn đề cần được bàn lại, bàn tiếp hoặc bàn sâu hơn.

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn