Đối chiếu Bộ Luật triều Lê và Bộ Luật triều Nguyễn về một số quy định cho phụ nữ và quan lại

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017

Trần Thị Thanh Thanh

TS. Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

 

Độc giả tìm đọc ở Tạp chí in

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn