Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững - Kinh nghiệm một số nước châu Á

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017
(Chính trị) - Tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia thường đi liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu ngành kinh tế. Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của nước ta chuyển dịch
Bài viết đang được cập nhật...
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn